Pas goed op je huis en hypotheek Frank!

Frank kon niets gebeuren, tot hij plots arbeidsongeschikt werd!

Hoe gaat hij nu zijn hypotheek bekostigen?

Gelukkig hebt u dit prima geregeld. Toch?

Arbeidsongeschikt raken

Voor- én tegenspoed

Wie geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, heeft veel te verwerken. Het leven gaat er toch een stuk anders uit zien. Daarnaast zijn er natuurlijk de financiële gevolgen. Tegenover stijgende kosten voor onder meer medische zorg staan namelijk vaak dalende inkomsten uit arbeid.

Het is goed om nu al stil te staan bij de mogelijkheid dat ook u arbeidsongeschikt raakt. Het kan immers iedereen overkomen. Wat betekent het voor uw inkomen? Hoe kunt u zich het best voor inkomensverlies verzekeren? Welke invloed heeft arbeidsongeschiktheid op uw pensioen? Wat doen de overheid en uw werkgever en wat zijn uw eigen verantwoordelijkheden?

Wij kunnen samen met u een toekomstvast financieel plan opstellen. Een plan dat rekening houdt met de leuke maar ook met de minder leuke wendingen die een mensenleven kan nemen. Dat slaapt toch een stuk rustiger.Overlijden

De financiële zorg voor nabestaanden

Een sterfgeval in het gezin is een enorme klap. Nabestaanden hebben alle kracht nodig om het verlies te verwerken. Daarom is het belangrijk dat een aantal praktische financiële zaken goed is geregeld. En dat iedereen daarvan op de hoogte is. Het gezin moet immers verder.

Op zo’n moment blijkt de meerwaarde van een goede uitvaartverzekering, dat scheelt in ieder geval een zorg. Maar wat is een goede uitvaartverzekering? Keert deze in geld uit of in natura? Is de uitkering geïndexeerd?

Bent u kostwinner van het gezin, dan is het wellicht verstandig een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Blijft u als werkende partner alleen achter, dan is het goed om uw inkomen veilig te stellen voor het geval dat u arbeidsongeschikt of werkloos raakt.

Een sterfgeval heeft grote gevolgen op vele gebieden, waaronder financieel. Wij kunnen u helpen om, voordat het zover is, de financiële toekomst van nabestaanden zoveel mogelijk veilig te stellen. Maar ook als er op dit moment sprake is van een sterfgeval in uw gezin kunnen wij u met raad en daad terzijde staan.