Pensioen - meer informatie

Later begint nu

Logischerwijs wilt u na uw 65e een pensioen dat zo goed mogelijk bij u past. Dit kunt u doen door op de volgende dingen te letten.

  • Extra sparen bij uw pensioenfonds
  • Uw eigen huis inbrengen
  • Fiscaal gefacilieerd sparen zoals banksparen of een lijfrente

Eén, twee, drie

Zoals u in het filmpje zag bestaat uw pensioen uit drie onderdelen. De AOW-uitkering is er voor iedereen. De hoogte hiervan hangt af van het aantal jaren dat u hiervoor verzekerd bent geweest, uw woonsituatie en de leeftijd van uw eventuele partner. Daarnaast ontvangt u uw opgebouwde pensioen. Hoeveel dat is hangt natuurlijk af van uw pensioenregeling. Het derde deel is uw eigen inbreng. Daarmee kunt u uw pensioen prima ophogen.

Een schepje er bovenop

Het kan zijn dat u tijdens uw carrière wat extra geld opzij kunt zetten bij uw pensioenregeling. U hebt bijvoorbeeld uw vakantiegeld, uw bonusregeling of simpelweg een groter deel van uw brutoloon dat u kunt storten in uw pensioenfonds. Door deze eigen inbreng beschikt u later over een groter pensioen. Als u dit wilt doen adviseren wij u om goed te kijken welke mogelijkheden uw pensioenfonds hiervoor biedt. U kunt bijvoorbeeld niet ongelimiteerd sparen. Een mogelijk nadeel is dat u tot uw 65e niet kunt beschikken over dit geld. Het voordeel hiervan is dat u het geld niet ergens anders aan besteedt. Wilt u uw stortings- en opnamegedrag volledig zelf beheren, dan kunt u gewoon sparen op uw bank-/spaarrekening. Dit levert geen extra belastingvoordeel op, maar u beheert het geld wel helemaal zelf.

Gebruik uw huis

Als uw hypotheek (grotendeels) is afgelost, kunt u uw eigen huis gebruiken voor een ruimere oude dag. U kunt het huis verkopen en het terug huren, of het woonrecht terugkopen. Het geld dat u daarmee krijgt kunt u bijvoorbeeld in een lijfrentepolis stoppen. Zo hebt u elke maand wat meer te besteden. U kunt ook een nieuwe, aflossingsvrije hypotheek afsluiten om uw huis in geld om te zetten. Bekijk samen met ons wat de mogelijkheden zijn om uw huis te gebruiken voor een ruimere oude dag.

Wie wat bewaart….

U kunt er ook voor kiezen om tijdens uw carrière alvast vooruit te sparen met een belastingvoordeel. Dit noemen we fiscaal gefacilieerd sparen. Dat kan bijvoorbeeld met banksparen. U brengt elke maand een bedrag in. Op een bepaalde datum komt dit geld, met rente, vrij. Daarmee kunt u uw pensioen verhogen. Daarnaast is er de levensloopregeling die u kunt inbrengen. Hebt u jarenlang gespaard voor een levensloop, maar deze niet gebruikt, dan kunt u dit geld gebruiken om uw pensioen op te hogen. Ook met een lijfrente kunt u uw pensioen verhogen. Samen met een financiële instelling treft u een regeling waarbij u een som geld stort. De financiële instelling geeft u dan een aantal opties voor een maandelijkse vergoeding voor een bepaalde periode. Zo smeert u uw inkomen uit over meerdere jaren en valt u mogelijk in een lager belastingtarief dan wanneer u het geld in één keer zou opgeven aan de belasting.

Meer weten? Klik hier voor het maken van een afspraak.www.mijnpensioenoverzicht.nl

Uw pensioen in één oogopslag

Bent u het overzicht kwijt van uw door de jaren heen opgebouwde pensioenrechten?

Vanaf 6 januari 2011 is dit probleem opgelost. U kunt dan terecht op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Deze website biedt u een overzicht van al uw opgebouwde en nog op te bouwen pensioenrechten bij pensioenverzekeraars en pensioenfondsen. Ook krijgt u daar informatie over de hoogte van de AOW die u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangt.

Wie beheert de website mijnpensioenoverzicht.nl?

Mijnpensioenoverzicht.nl is ontwikkeld door de Stichting Pensioenregister. Dit is een samenwerkingsverband tussen de circa 600 pensioenfondsen en -verzekeraars in Nederland en de Sociale Verzekeringsbank. Met de site komt de pensioensector tegemoet aan de wens van de overheid om elke Nederlander op eenvoudige wijze inzicht te geven in zijn AOW en pensioen. Het gebruik van de website is kosteloos.

Voor wie is mijnpensioenoverzicht.nl bedoeld?

De website is bedoeld voor alle Nederlanders die recht hebben op AOW. Bent u werkzaam geweest of nog steeds werkzaam bij een werkgever met een pensioenregeling? Dan vindt u op deze site ook de opgebouwde pensioenrechten terug die u bij deze werkgever(s) hebt opgebouwd.

Om in te loggen hebt u een DigiD nodig

Om in te kunnen loggen op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl hebt u een DigiD nodig. Daarmee is uw privacy gegarandeerd. DigiD is uw eigen (inlog)code die u bij verschillende overheidsdiensten kunt gebruiken, bijvoorbeeld bij uw elektronische belastingaangifte. Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw gebruikersnaam of wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl.

Hebt u vragen?

Wilt u meer informatie? Of hebt u vragen? Dan kunt u bellen, (0223) 621828. E-mailen kan natuurlijk ook: info@spittersadvies.nl.