Pensioenregister geeft overzicht hoogte pensioen

Uw pensioen in één oogopslag

Bent u het overzicht kwijt van uw door de jaren heen opgebouwde pensioenrechten?

Dit probleem is opgelost. U kunt terecht op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Deze website biedt u een overzicht van al uw opgebouwde en nog op te bouwen pensioenrechten bij pensioenverzekeraars en pensioenfondsen. Ook krijgt u daar informatie over de hoogte van de AOW die u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangt.

Wie beheert de website mijnpensioenoverzicht.nl?

Mijnpensioenoverzicht.nl is ontwikkeld door de Stichting Pensioenregister. Dit is een samenwerkingsverband tussen de circa 600 pensioenfondsen en -verzekeraars in Nederland en de Sociale Verzekeringsbank. Met de site komt de pensioensector tegemoet aan de wens van de overheid om elke Nederlander op eenvoudige wijze inzicht te geven in zijn AOW en pensioen. Het gebruik van de website is kosteloos.

Voor wie is mijnpensioenoverzicht.nl bedoeld?

De website is bedoeld voor alle Nederlanders die recht hebben op AOW. Bent u werkzaam geweest of nog steeds werkzaam bij een werkgever met een pensioenregeling? Dan vindt u op deze site ook de opgebouwde pensioenrechten terug die u bij deze werkgever(s) hebt opgebouwd.

Om in te loggen hebt u een DigiD nodig

Om in te kunnen loggen op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl hebt u een DigiD nodig. Daarmee is uw privacy gegarandeerd. DigiD is uw eigen (inlog)code die u bij verschillende overheidsdiensten kunt gebruiken, bijvoorbeeld bij uw elektronische belastingaangifte. Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw gebruikersnaam of wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl.Bedrag uitvaartpolis vaak ontoereikend

Zeven van de tien mensen met een natura-uitvaartverzekering komen financieel tekort als zij bij het overlijden van een partner of kind een beroep doen op de afgesloten polis. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de Consumentenbond. Gemiddeld zouden verzekerden een bedrag van 3.000 euro moeten bijbetalen.

Hiervoor zijn meerdere factoren aan te wijzen. In de eerste plaats leert de praktijk dat mensen een begrafenis of crematie meer op hun eigen wijze willen invullen en voor die extra wensen ook steeds meer geld over hebben om hun dierbare de laatste eer te bewijzen. Bovendien worden de kosten voor een uitvaart steeds hoger. Datzelfde geldt voor zaken als grafrechten. En last but not least zijn veel mensen gewoonweg te laag verzekerd.

Bijvoorbeeld omdat zij in het verleden een dergelijke polis hebben gesloten voor een bedrag dat inmiddels te laag is om een uitvaart van te bekostigen. Wilt u er zeker van zijn dat het verzekerde bedrag in uw uitvaartpolis voldoende is? Neem dan voor alle zekerheid contact met ons op.

Verzekerd van rechtsbijstand

Steeds meer Nederlanders zien zich genoodzaakt een conflict voor de rechter uit te vechten. Omdat de aannemer een fout niet erkent, een werknemer het niet eens is met zijn ontslag of de gemeente geen vergunning wil geven voor een verbouwing.

Maar procederen is een dure zaak. Zo duur dat het velen ervan weerhoudt om naar de rechter te stappen. Uit angst dat ze voor de kosten opdraaien. Die angst hebt u niet met een rechtsbijstandverzekering. Daarmee hebt u altijd juridische deskundigen bij de hand die zich volledig voor uw zaak inzetten. En mocht het tot een proces komen, dan worden eventuele proces- of expertisekosten vergoed.Vele conflicten komen in aanmerking voor de rechtsbijstandverzekering. Uitgezonderd zijn o.a. echtscheidingen en geschillen die voortkomen uit uw beroepsuitoefening. De verzekering geldt voor het hele gezin en is ook in het buitenland geldig. De premie van een rechtsbijstandverzekering is ongeveer gelijk aan het gemiddelde uurtarief van een advocaat: zo’n 150 euro per jaar.

Als u verzekerd wilt zijn van rechtsbijstand, is een rechtsbijstandverzekering onmisbaar.